Rozprawy ONLINE

Rozprawy ONLINE

Rozprawy i przesłuchanie prowadzone online Art. 15zzs1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOW stanowi: 1. W okresie obowiązywania stanu...