INFORMACJE – Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu – Filia Nowa Dęba

I. Rozwód

1. podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia pozwu rozwodowego:

a) w zakresie samego rozwiązania małżeństwa przez rozwód:
– odpis skrócony aktu małżeństwa
(niektóre sądy wymagają, by odpis miał nie więcej niż 6 miesięcy; po odpis można się udać do dowolnego USC, bez względu na miejsce gdzie akt został sporządzony, przy czym w miejscach gdzie dokument został sporządzony urzędnik jest w stanie wydać dokument „od ręki” a w pozostałych może się zdarzyć potrzeba oczekiwania kilka dni),
– odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich wspólnych dzieci małżonków
b) dokumenty i dowody niekiedy przydatne w sprawach rozwodowych:
– potwierdzające winę jednego z małżonków (np. smsy, korespondencja Messenger, zdjęcia, nagrania audio/video, lista świadków, raport detektywistyczny),
– dokumenty potwierdzające wydatki osoby uprawnionej do alimentów
(np. rachunki za odzież i obuwie, za leczenie, za środki higieniczne, za media, rachunki za żywność – tylko jeśli są ponadprzeciętne choćby z uwagi na dietę, wyciąg z rachunku bankowego zawierający listę transakcji),
– dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z małżonków (np. umowa o pracę/umowa cywilnoprawna, wydruk salda rachunku bankowego),

2. typowe koszty sądowe:

– opłata sądowa od pozwu o rozwód – 600 zł,
(jeśli rozwód będzie bez orzekania o winie, to sąd powodowi zwróci 300 zł, a pozostałą kwotę standardowo rozdziela po połowie na małżonków,
– opłata za wywiad środowiskowy – 81,28 zł
(niektóre sądy, np. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu niemal zawsze przed rozprawą wysyła do miejsca zamieszkania dzieci małżonków kuratora sądowego)

3. czas trwania:

zależy on od wielu czynników, np. Sądu do którego składa się pozew o rozwód, obciążenia sprawami sędziego który został wylosowany w sprawie, stanowiska drugiej strony, posiadania lub nieposiadania dzieci małoletnich. Zdarzyło mi się dwukrotnie w przeszłości, że pozew rozwodowy złożyłem na początku miesiąca, a pod jego koniec była rozprawa, na której zapadł wyrok, a to w sytuacji gdy sprawa została przydzielona sędziemu, który dopiero objął urząd. Zwykle na rozprawę w mniejszych miastach należy czekać co najmniej 4 miesiące, w większych ponad rok. A to w sytuacji gdy strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Choć naprawdę nie ma zasady.

 

II. System dozoru elektronicznego

 

1. dla kogo

W warunkach dozoru elektronicznego można odbywać karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze wyższym niż 1 rok i 6 miesięcy.

Kara  w SDE może być odbywana wtedy, gdy pozwalają na to warunki techniczne. W praktyce niedługo po złożeniu wniosku do Sądu Penitencjarnego przyjeżdżają do wskazanego  przez skazanego miejsca technicy, którzy sprawdzają czy w budynku jest wystarczająco mocny sygnał nadajników.

2. warunki formalne

Wniosek musi zawierać wskazanie wyroku jaki ma być wykonywany w SDE oraz musi zawierać szczegółowe dane osobowe skazanego.

Jeśli kara pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego ma być odbywana w miejscu zamieszkiwanym przez inne osoby dorosłe, wówczas wniosek powinien zawierać oświadczenie tych osób, że wyrażają zgodę na odbywanie przez skazanego w tym miejscu.

3. równoczesny wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności jest natychmiast wykonalny. Oznacza to, że niedługo po uprawomocnieniu się wyroku skazany powinien się spodziewać wezwania do stawienia się w zakładzie karnym. Złożenie wniosku  o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego  nie wstrzymuje automatycznie wykonania tej kary. Konieczne jest równoczesne złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji.

3. formy pomocy prawnej Kancelarii Adwokackiej LEXTA

a).porada prawna (online lub w Kancelarii Adwokackiej),
b) sporządzenie wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego i wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji
c) sprawdzenie  przygotowanego przez Klienta wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego i wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji ,
d) pełna reprezentacja prawna (wszelkie pisma, porady prawne, zastępstwo na posiedzeniach);

3. obszar działalności w ramach SDE

Reprezentuję Klientów na obszarze całego kraju, ale głównie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, Sądem Okręgowym w Rzeszowie, Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem Okręgowym w Lublinie.

III. Kancelaria ma swoją siedzibę w Tarnobrzegu, zaś filię w Nowej Dębie. Obszar działalności w sprawach rozwodowych obejmuje całą Polskę.

 

 

DO POBRANIA

wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia www.lexta.pl

wniosek o uzasadnienie w sprawie cywilnej

adwokat tarnobrzega tarnobrzegu rozwodu tarnobrzeg nowa dęba mielec nisko sandomierz opatów stalowa wola rozwód rozwody rozwodowy radca prawny prawnik pozew lexta sarzyński

ADRES

Siedziba: ul. Sikorskiego 2

TARNOBRZEG

Filia: ul. Krzywoń 2

NOWA DĘBA

TELEFON