Małżonkowie za granicą, rozwód w Polsce

Małżonkowie za granicą, rozwód w Polsce

Miejsce zamieszkania małżonków za granicą nie jest przeszkodą, by rozwód został przeprowadzony w Polsce. W takim przypadku pozew można złożyć do dowolnego sądu okręgowego w Polsce, choć rozważyć należy wybór takiego sądu, w którym najłatwiej byłoby się powodowi lub...
Wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie

Wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 zd. 1 i 2 stanowi: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W...