ROZWÓD Tarnobrzeg – pomoc adwokata

Rozwód – Tarnobrzeg – adwokat Grzegorz Sarzyński

I. Rozwód – adwokat – Tarnobrzeg

1. podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia pozwu rozwodowego:

a) w zakresie samego rozwiązania małżeństwa przez rozwód:
– odpis skrócony aktu małżeństwa
(niektóre sądy wymagają, by odpis miał nie więcej niż 6 miesięcy),
– odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich wspólnych dzieci małżonków
b) dokumenty i dowody niekiedy przydatne w sprawach rozwodowych:
– potwierdzające winę jednego z małżonków (np. smsy, korespondencja Messenger, zdjęcia, nagrania audio/video, lista świadków, raport detektywistyczny),
– dokumenty potwierdzające wydatki osoby uprawnionej do alimentów
(np. rachunki za odzież i obuwie, za leczenie, za środki higieniczne, za media, rachunki za żywność – tylko jeśli są ponadprzeciętne choćby z uwagi na dietę, wyciąg z rachunku bankowego zawierający listę transakcji),
– dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z małżonków (np. umowa o pracę/umowa cywilnoprawna, wydruk salda rachunku bankowego),

2. typowe koszty sądowe:

– opłata sądowa od pozwu o rozwód – 600 zł,
(jeśli rozwód będzie bez orzekania o winie, to sąd powodowi zwróci 300 zł, a pozostałą kwotę standardowo rozdziela po połowie na małżonków,
– opłata za wywiad środowiskowy – 81,28 zł
(niektóre sądy, np. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu niemal zawsze przed rozprawą wysyła do miejsca zamieszkania dzieci małżonków kuratora sądowego, inne jak np. Sąd Okręgowy w Kielcach (w tym dla Sandomierza) gdy nie ma sporu co do miejsca pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej i kontaktów kuratora nie wysyła, ale prosi by na rozprawę stawił się przynajmniej jeden świadek, który w oparciu o posiadaną wiedzę potwierdzi że rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem dzieci)

3. czas trwania:

Czas trwania sprawy o rozwódd zależy on od wielu czynników, np. Sądu do którego składa się pozew o rozwód, obciążenia sprawami sędziego który został wylosowany w sprawie, stanowiska drugiej strony, posiadania lub nieposiadania dzieci małoletnich. Zdarzyło mi się dwukrotnie w przeszłości, że pozew rozwodowy złożyłem na początku miesiąca, a pod jego koniec była rozprawa, na której zapadł wyrok, a to w sytuacji gdy sprawa została przydzielona sędziemu, który dopiero objął urząd. Zwykle na rozprawę w mniejszych miastach należy czekać co najmniej 4 miesiące, w większych ponad rok. A to w sytuacji gdy strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Choć naprawdę nie ma zasady.

II. Formy pomocy prawnej udzielanych w sprawach rozwodowych przez adwokata Grzegorza Sarzyńskiego

1.porada prawna (online lub w Kancelarii Adwokackiej) w trakcie której wyjaśnię skutki rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie, możliwe rozstrzygnięcia sądu w sprawach dzieci,
2. sporządzenie pozwu o rozwód,
3. sprawdzenie pozwu o rozwód przygotowanego przez Klienta,
4. pełna reprezentacja prawna (wszelkie pisma, porady prawne, zastępstwo na rozprawach.

III. Obszar działalności adwokata w sprawach rozwodowych – Tarnobrzeg i Kielce

W sprawach o rozwód reprezentuję Klientów głównie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu i Kielcach.

LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński
ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 880 990 002

rozwód Tarnobrzeg adwokat

pomoc adwokacka w sprawach rozwodowych przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu

https://www.lexta.pl/rozwod-rozwody-adwokat-sandomierz-kielce/

https://www.lexta.pl/adwokat-rozwodowy-do-sprawy-o-rozwod-przed-sadem-okregowym-w-tarnobrzegu/