Sprawy o rozwód – LEXTA Kancelaria Adwokacka – Kancelaria Prawa Rodzinnego – Tarnobrzeg

INFORMACJE

I. Rozwód

1. podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia pozwu rozwodowego:

a) w zakresie samego rozwiązania małżeństwa przez rozwód:
– odpis skrócony aktu małżeństwa
(niektóre sądy wymagają, by odpis miał nie więcej niż 6 miesięcy),
– odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich wspólnych dzieci małżonków
b) dokumenty i dowody niekiedy przydatne w sprawach rozwodowych:
– potwierdzające winę jednego z małżonków (np. smsy, korespondencja Messenger, zdjęcia, nagrania audio/video, lista świadków, raport detektywistyczny),
– dokumenty potwierdzające wydatki osoby uprawnionej do alimentów
(np. rachunki za odzież i obuwie, za leczenie, za środki higieniczne, za media, rachunki za żywność – tylko jeśli są ponadprzeciętne choćby z uwagi na dietę, wyciąg z rachunku bankowego zawierający listę transakcji),
– dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z małżonków (np. umowa o pracę/umowa cywilnoprawna, wydruk salda rachunku bankowego),

2. typowe koszty sądowe:

– opłata sądowa od pozwu o rozwód – 600 zł,
(jeśli rozwód będzie bez orzekania o winie, to sąd powodowi zwróci 300 zł, a pozostałą kwotę standardowo rozdziela po połowie na małżonków,
– opłata za wywiad środowiskowy – 81,28 zł
(niektóre sądy, np. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu niemal zawsze przed rozprawą wysyła do miejsca zamieszkania dzieci małżonków kuratora sądowego)

3. czas trwania:

zależy on od wielu czynników, np. Sądu do którego składa się pozew o rozwód, obciążenia sprawami sędziego który został wylosowany w sprawie, stanowiska drugiej strony, posiadania lub nieposiadania dzieci małoletnich. Zdarzyło mi się dwukrotnie w przeszłości, że pozew rozwodowy złożyłem na początku miesiąca, a pod jego koniec była rozprawa, na której zapadł wyrok, a to w sytuacji gdy sprawa została przydzielona sędziemu, który dopiero objął urząd. Zwykle na rozprawę w mniejszych miastach należy czekać co najmniej 4 miesiące, w większych ponad rok. A to w sytuacji gdy strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Choć naprawdę nie ma zasady.

II. Formy pomocy prawnej

1.porada prawna (online lub w Kancelarii Adwokackiej),
2. sporządzenie pozwu o rozwód,
3. sprawdzenie pozwu o rozwód przygotowanego przez Klienta,
4. pełna reprezentacja prawna (wszelkie pisma, porady prawne, zastępstwo na rozprawach.

III. Obszar działalności

Reprezentuję Klientów w sprawach rozwodowych głównie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, Sądem Okręgowym w Rzeszowie, Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem Okręgowym w Lublinie.

LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński
ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 880 990 002

LEXTA Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu