alimenty – porady prawne – prowadzenie sprawy – adwokat Grzegorz Sarzyński – Tarnobrzeg

I. Alimenty na dzieci – pomoc prawna LEXTA Adwokat Grzegorz Sarzyński – Tarnobrzeg

1. podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia pozwu o alimenty:

a) w zakresie samego wykazania stosunku pokrewieństwa:
– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

b) dokumenty i dowody przydatne w sprawach alimentacyjnych:
– wszelkie rachunki, paragony, faktury, wydruki zakupów z Allegro itp. – wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dziecka, rachunki za odzież i obuwie, za leczenie, za środki higieniczne, za media, rachunki za żywność – tylko jeśli są ponadprzeciętne choćby z uwagi na dietę, wyciąg z rachunku bankowego zawierający listę transakcji
– dokumenty lub inne dowody potwierdzające stan zdrowia dziecka (np. dokumentacja medyczna),
– dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z rodziców (np. umowa o pracę/umowa cywilnoprawna, wydruk salda rachunku bankowego),
– dowody wskazujące na potrzeby rodzica, który domaga się alimentów na dziecko od drugiego rodzica (np. jego dokumentacja medyczna, rachunki itp),

2. typowe koszty sądowe:

– pozew o alimenty jest ZWOLNIONY z opłat sądowych

3. czas trwania:

zależy on od wielu czynników np. obecności lub nieobecności pozwanego w Polsce. Zwykle jednak sprawa o alimenty trwa w I instancji nie więcej niż 1 rok, ale nie oznacza to że w tym czasie pozwany nie musi alimentów płacić.

4. wniosek o zabezpieczenie

Na wniosek powoda (rodzica który alimentów na dziecko się domaga) sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu na czas trwania postępowania. Dzięki temu zwykle już kilka dni po złożeniu pozwu o alimenty powód ma postanowienie nakazujące płacić określone w postanowieniu alimenty do zakończenia postępowania. Postanowienie takie jest natychmiast wykonalne tzn. zaraz po jego otrzymaniu można zwrócić się do komornika o egzekucję.

II. Formy pomocy prawnej

1.porada prawna (online lub w Kancelarii Adwokackiej),
2. sporządzenie pozwu o alimenty,
3. sprawdzenie pozwu o alimenty przygotowanego przez Klienta,
4. pełna reprezentacja prawna (wszelkie pisma, porady prawne, zastępstwo na rozprawach)

IV. Obszar działalności

Reprezentuję Klientów w sprawach alimentacyjnych głównie przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Opatowie, Kolbuszowej,
Nisku, Stalowej Woli, Mielcu
.

LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński
ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 880 990 002

Alimenty w sprawach rozwodowych:
ROZWÓD Tarnobrzeg – pomoc adwokata