ROZWÓD

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

Przepisy prawne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 zd. 1 i 2.
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania. Orzeczenie obowiązywać ma przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Mogą jednak być wyjątki. Czasami jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Wówczas sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Wyrok rozwodowy

Regulacja taka polega zwykle w wyroku na takim mniej więcej zapisie.
” Uregulować sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. X będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z pokoju znajdującego się po prawej stronie od wejścia do mieszkania.
Y będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z pokoju znajdującego się po lewej stronie od wejścia do mieszkania. Do wspólnego korzystania X i Y przeznaczona będzie kuchnia, przedpokój, łazienka”.

Teoretycznie sąd ma obowiązek orzekać o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Dotyczy to sytuacji gdy małżonkowie w chwili wydawania wyroku nadal wspólnie zamieszkują. Co ciekawe obowiązek taki ma bez względu na to do kogo mieszkanie należy.

Praktyka

W praktyce sądy nie orzekają w tym zakresie jeśli któryś z małżonków o to nie zawnioskuje. Gdy zawnioskuje, nie ma innej opcji jak tylko orzekać. Oczywiście na rozprawie sąd pyta się jak dotychczas wygląda wspólne zamieszkiwanie i orzeka w sposób, który odzwierciedla dotychczasowy stan.

www.lexta.pl

Rozwody z orzekaniem lub bez orzekania o winie – Władza rodzicielska – Alimenty – Miejsce pobytu dziecka – Kontakty z dzieckiem oraz egzekucja tych kontaktów – Rozdzielność majątkowa – Sprawy o zapłatę – Odszkodowania – Spadki – Podziały majątku – Sprawy karne
Tarnobrzeg – Sandomierz – Kolbuszowa – Nisko – Stalowa Wola – Staszów – Rzeszów – Kielce – Kraków – Lublin