LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński – System dozoru elektronicznego zamiast więzienia – Tarnobrzeg – Kielce – Rzeszów

I. System dozoru elektronicznego

1. dla kogo

W warunkach dozoru elektronicznego można odbywać karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze wyższym niż 1 rok i 6 miesięcy.

Kara  w SDE może być odbywana wtedy, gdy pozwalają na to warunki techniczne. W praktyce niedługo po złożeniu wniosku do Sądu Penitencjarnego przyjeżdżają do wskazanego  przez skazanego miejsca technicy. Sprawdzają oni, czy w budynku jest wystarczająco mocny sygnał nadajników.

2. warunki formalne

Wniosek musi zawierać wskazanie wyroku, jaki ma być wykonywany w SDE. Musi też zawierać szczegółowe dane osobowe skazanego.

Kara pozbawienia wolności może być odbywana w miejscu zamieszkiwanym przez inne osoby dorosłe. Wówczas wniosek powinien zawierać oświadczenie tych osób, że wyrażają zgodę na odbywanie przez skazanego w tym miejscu.

3. równoczesny wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności jest natychmiast wykonalny. Oznacza to, że niedługo po uprawomocnieniu się wyroku skazany powinien się spodziewać wezwania do stawienia się w zakładzie karnym. Złożenie wniosku  o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego  nie wstrzymuje automatycznie wykonania tej kary. Konieczne jest równoczesne złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji.

II. Formy pomocy prawnej Kancelarii Adwokackiej LEXTA

1.porada prawna (online lub w Kancelarii Adwokackiej),
2. sporządzenie wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego i wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji
3. sprawdzenie  przygotowanego przez Klienta wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach SDE do Sądu Penitencjarnego i wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do Sądu wydającego wyrok w I instancji ,
4. pełna reprezentacja prawna (wszelkie pisma, porady prawne, zastępstwo na posiedzeniach);

III. Obszar działalności

Reprezentuję Klientów na obszarze całego kraju, ale głównie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, Sądem Okręgowym w Rzeszowie, Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem Okręgowym w Lublinie.

LEXTA Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Sarzyński
ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
ul. Anieli Krzywoń 2, 39-460 Nowa Dęba (filia)
tel. 880 990 002