Wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie

ROZWÓD Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie Przepisy prawne Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 zd. 1 i 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania. Orzeczenie obowiązywać ma...