Małżonkowie za granicą, rozwód w Polsce

Rozwód Rozwód w Polsce mimo zamieszkiwania za granicą Miejsce zamieszkania małżonków za granicą nie jest przeszkodą dla rozwodu w Polsce. W takim przypadku pozew można złożyć do dowolnego sądu okręgowego w Polsce. Rozważyć należy jednak wybór takiego sądu, w którym...

Wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie

ROZWÓD Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie Przepisy prawne Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 zd. 1 i 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania. Orzeczenie obowiązywać ma...